0734039397  


Åleds akvarium AB

Åleds Akvarium startades mitt i Åled i början på 70-talet hemma hos Arnold och Anita. Butiken där ett trettiotal akvarium var uppställda, var till en början inte större än 20 kvadratmeter. Rätt så fort började planer på tillbyggnad och i början av 80-talet var den då nästan 100 kvadratmeter stora lokalen färdig. Lite drygt 50 st akvarium var uppställda samt ett par större utställningsakvarium. Den tidigare butiken användes vid denna tidpunkt som karantän.

Under 80 och början av 90-talet startades produktionen av de klassiska Åleds produkterna bottenfilter, akvarier, knutkors till benställningar, fryst fiskfoder, pH-test, yngelkasse/ håvar. På 90-talet var verksamheten mest inriktad på försäljning till butiker och grossister över hela skandinavien. Ytterligare utbyggnad var aktuell i bostaden för att få plats till fler akvarium, samtidigt hade företaget akvarietillverkningen och andra lager utspridda över halva Åled.

I mitten av 90-talet fick företaget möjligheten köpa en fastighet som ägts av Landstinget/kommun. I och med den större lokal kunde all verksamhet flyttas till samma plats och optimeras utifrån verksamheten. Från 2000-talet och framåt har vi återigen inriktat vår försäljning till privatpersoner och i dagsläget har butiken mer än 170 akvarium och en karantänanläggning på 270 akvarium.

Åleds akvarium är ett familjeföretag som är helt fristående och inte ansluten till någon butikskedja.

Butiken där vi startade